O nás

Společnost WINNER GROUP-WG, s.r.o. se stala významným velkoobchodním výrobcem a dodavatelem mobilního příslušenství již od roku 1996, kdy poprvé uvedla na trh své ručně vyráběné výrobky.

Od samého počátku existence společnosti sdílela vizi přinést na trh kvalitní a užitečné produkty, a tato vize zůstává stále důležitou součástí našeho podnikání. Tento společný cíl spojuje všechny členy našeho týmu a partnerské firmy, kteří se podílejí na jejím uskutečnění.

Díky neustálému závazku našeho týmu a roky nezměněné, ale stále aktuální vizi jsme dosáhli pozoruhodného vývoje společnosti. Dnes můžete naše produkty s označením „WG“ nebo „WINNER“ nalézt nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Německu a Holandsku. Tímto způsobem se naše kvalitní výrobky dostávají do rukou spokojených zákazníků po celé Evropě.

 

Certifikáty

 

Historie společnosti
1996  První zákazníci
Mezi naše první zákazníky patřily renomované společnosti:
  • Eurotel CZ
  • Eurotel SK
  • Sony Czech
  • Polkomtel Plus - operátor
  • ERA PL - operátor
Tyto společnosti byly mezi prvními, které ocenily naši kvalitu a inovativní přístup k mobilnímu příslušenství, a staly se tak důležitými partnery na naší cestě k úspěchu.
1999 Rozšíření portfolia
Rozšíření portfolia představuje klíčový mezník v historii naší firmy. Do roku 1999 jsme se specializovali na prodej výrobků vlastní výroby, což bylo v té době naší hlavní oblastí působnosti. V tomto období jsme vybudovali základy pro naše budoucí úspěchy.

Avšak v roce 1999 jsme se rozhodli následovat novou cestu a rozšířit naše portfolio. Tato strategická změna byla klíčovým krokem k růstu naší firmy. Začali jsme nabízet širší rozsah produktů a služeb, což nám umožnilo oslovit nové zákaznické segmenty a trhy.

Od té doby jsme neustále pracovali na rozvoji našeho portfolia a hledání nových příležitostí. Tato rozhodnutí vedla k trvalému růstu naší firmy a umožnila nám posunout se směrem k dnešní podobě naší společnosti. Dnes jsme hrdí na to, jak daleko jsme dospěli a naši věrni naší vizi udržovat růst a inovace v naší firmě.
2010 Výstavba nového sídla společnosti

V průběhu několika let jsme pracovali na tom, abychom vytvořili prostor, který nejenže odpovídá našim potřebám, ale také zrcadlí naši kulturu a hodnoty.

Nové sídlo je výsledkem našeho závazku k růstu a inovacím. Moderní design, špičkové vybavení a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou v jádru naší nové budovy. Tato investice nám umožní poskytovat ještě lepší služby našim zákazníkům a posilovat naše postavení na trhu.

Naše nové sídlo není pouze pracovištěm, je to místo, kde se setkáváme, tvoříme a inspirujeme. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli, a jsme nadšeni představou, co budeme dále dosahovat v tomto novém prostoru. Těšíme se, až budeme moci naše partnery a zákazníky uvítat v našem novém domově a sdílet s nimi naše nadšení pro budoucnost.

2014 Transformace
Transformace z fyzické osoby na právnickou osobu představuje významný krok v naší podnikatelské cestě. Tato změna odráží naši touhu posunout se vpřed, růst a rozvíjet naše podnikání.

Jako fyzická osoba jsme začali naši podnikatelskou dráhu s určitými cíli a vizemi, které jsme postupem času dále rozvíjeli. Nicméně, s přibývajícím rozsahem našeho podnikání a komplexitou trhu jsme se rozhodli přejít na právnickou osobu.

Tato transformace nám poskytuje nové možnosti a zabezpečuje naše podnikání v souladu s právními a obchodními normami. Získáváme větší stabilitu a ochranu, což nám umožní lépe sloužit našim zákazníkům a partnerům.

Tuto změnu vnímáme jako další krok směrem k dosažení našich dlouhodobých cílů a posílení naší pozice na trhu. Jsme vděční za podporu a důvěru našich stávajících a budoucích klientů během této transformace a těšíme se na společnou budoucnost.
2016 Dvacáté výročí existence společnosti
S hrdostí oslavujeme dvacáté výročí existence naší společnosti, a to s pocitem vděčnosti vůči našim klientům, partnerům a zaměstnancům, kteří nás podporovali po celou tu dobu.

Během těchto dvaceti let jsme společně dosáhli mnoha úspěchů. Jsme hrdí na to, že jsme během této doby vytvořili 57 pracovních míst, což by bez našich loajálních zaměstnanců nebylo možné.

Naše cesta byla plná výzev a překážek, ale také vzrušení a růstu. Díky naší oddanosti kvalitě a inovacím jsme se stali důvěryhodným jménem na trhu.