Our Team

Our team is at your disposal to answer all your questions and provide you with full service.


VEDENÍ SPOLEČNOSTI
COMPANY MANAGEMENT
ZARZĄD FIRMY

Jan Walica - majitel / właściciel / owner (jan.walica@winner-mobile.com)

Mia Walica - jednatel / wykonawczy / executive (mia.walica@winner-mobile.com)OBCHOD A MARKETING
HEAD OF SALES DEPARTMENT
SPRZEDAŻ I MARKETING

Beata Suszková (beata.suszkova@winner-mobile.com)

Pavlína Turoňová (pavlina.turonova@winner-mobile.com)NÁKUP
PURCHASE DEPARTMENT
DZIAŁ ZAKUPÓW

Patrik Schoupal (patrik.schoupal@winner-mobile.com)

Lech Gajdzica (lech.gajdzica@winner-mobile.com)FAKTURACE
BILLING DEPARTMENT
FAKTURACJA

Simona Pavlíková (simona.pavlikova@winner-mobile.com)REKLAMACE
COMPLAINT DEPARTMENT
REKLAMACJE

Věra Szotkowská (vera.szotkowska@winner-mobile.com)SERVIS
SERVICE
SERWIS

Jakub Kołodziej (jakub.kolodziej@winner-mobile.com)ICT a DESIGN
ICT & DESIGN DEPARTMENT
ICT & DESIGN

Informatika a design (ict@winner-mobile.com)SKLAD
WAREHOUSE
MAGAZYN

Marek Martynek (sklad@winner-mobile.com)

Tomáš Sládek (sklad@winner-mobile.com)SALES REPRESENTATIVE (SP) CZECH
SALES DEPARTMENT (SD) CZECH
DZIAŁ HANDLOWY - CZECHY

Lukáš Jamka - SP (lukas.jamka@winner-mobile.com)

Jan Musálek - SP (jan.musalek@winner-mobile.com)

Petr Sikora - SP (petr.sikora@winner-mobile.com)

Tomáš Trombik - SP (tomas.trombik@winner-mobile.com)

Monika Morcinková - SP (monika.morcinkova@winner-mobile.com)

Petra Gruszková - SD (petra.gruszkova@winner-mobile.com)

Kateřina Slowiková - SD (administrativa1@winner-mobile.com)

Kateřina Pavlíková - SD (katka.pavlikova@winner-mobile.com)

Lucie Walková - SD (lucie.walkova@winner-mobile.com)

Veronika Czudková - SD (administrativa@winner-mobile.com)

Vendula Raszková - SD (administrativa3@winner-mobile.com)

Petra Kendziorová - SD (petra.kendziorova@winner-mobile.com)

Michal Heczko - SD (michal.heczko@winner-mobile.com)SALES REPRESENTATIVE (SP) POLAND
SALES DEPARTMENT (SD) POLAND
DZIAŁ HANDLOWY - POLSKA

Daniel Kijko - SP (daniel.kijko@winner-mobile.com)

Krzysiek Jaworski - SP (krzysiek.jaworski@winner-mobile.com)

Wojtek Oledzki - SP (wojtek.oledzki@winner-mobile.com)

Damiank Jeziorny - SP (damian.jeziorny@winner-mobile.com)

Justýna Pyszková - SD (justyna.pyszkova@winner-mobile.com)

Dominika Kohutová - SD (dominika.kohutova@winner-mobile.com)

Claudia Lipusová - SD (claudia.lipusova@winner-mobile.com)SALES REPRESENTATIVE (SP) SLOVAK
SALES DEPARTMENT (SD) SLOVAK
DZIAŁ HANDLOWY - SŁOWACJA

Kateřina Šloserová - SP (katerina.sloserova@winner-mobile.com)

Petronela Miniariková - SP (petronela.miniarikova@winner-mobile.com)

Tomáš Gábor - SP (tomas.gabor@winner-mobile.com)

Pavlína Turoňová - SD (administrativa4@winner-mobile.com)

Miriam Sikorová - SD (administrativa5@winner-mobile.com)

Marie Jordanidu - SD (marie.jordanidu@winner-mobile.com)

Sebastian Hidi - SD (sebastian.hidi@winner-mobile.com)