Ekologická likvidace

Naše společnost, jakožto výrobce ve smyslu zákona o odpadech, plní své 
povinnosti stanovené pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 
elektrozařízení, elektroodpadu a baterií přenesením těchto povinností na 
jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců 
podle dílu 7 a 8 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou 
jsou společnosti www.ECOBAT.cz, www.RETELA.cz jakožto provozovateé kolektivních systémů.

Seznam veřejných míst zpětného odběru určených pro odevzdání použitých baterií a akumulátorů najdete na http://mapa.ecobat.cz/